1.
Μπεμπένη (Maria Bempeni) Μ, Καλδρυμίδου (Maria Kaldrymidou) Μ, Βαμβακούση (Xenia Vamvakousi) Ξ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΕNEΔIM [διαδίκτυο]. 25 Οκτώβριος 2018 [παρατίθεται 18 Απρίλιος 2024];(11):11-29. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/18937