1.
Κατσομήτρος (Sotirios Katsomitros) Σ, Ψυχάρης (Giorgios Psycharis) Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. ΕNEΔIM [διαδίκτυο]. 14 Ιούνιος 2021 [παρατίθεται 23 Μάιος 2024];(15):60-8. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/20943