1.
Σκουμπουρδή (Chrisanthi Skoumpourdi) Χ, Βαϊτσίδη (Georgia Vaitsidi) Γ. Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ. ΕNEΔIM [διαδίκτυο]. 17 Σεπτέμβριος 2019 [παρατίθεται 31 Μάρτιος 2023];(12):8-22. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/21142