1.
Δακορώνια (Evangelia Dakoronia) Ε, Αναστασάκης (Marinos Anastasakis) Μ. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1975 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ;. ΕNEΔIM [διαδίκτυο]. 14 Ιούνιος 2021 [παρατίθεται 26 Μάιος 2024];(15):24-4. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/22501