1.
Πετρίδου (Antonia Petridou) Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ. ΕNEΔIM [διαδίκτυο]. 14 Ιούνιος 2021 [παρατίθεται 27 Μάιος 2024];(15):81-107. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/23058