1.
Ρίζος (Ioannis Rizos) Ι. ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΕNEΔIM [διαδίκτυο]. 14 Ιούνιος 2021 [παρατίθεται 27 Μάιος 2024];(15):45-59. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/24460