1.
Κούριας (Spyros Kourias) Σ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ: ΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. ΕNEΔIM [διαδίκτυο]. 14 Ιούνιος 2021 [παρατίθεται 24 Μάιος 2024];(15):6-23. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/24621