[1]
Γρίλλια Π.-Μ. και Δασκολιά Μ. 2019. Έρευνα αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Μία μελέτη περίπτωσης. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία. 1, 1 (Ιουνίου 2019), 25–43. DOI:https://doi.org/10.12681/ees.17357.