[1]
Ναντσόπουλος Μ. και Μόγιας Α. 2020. Η κλιματική αλλαγή και ο ρόλος της εκπαίδευσης. Η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων της Μελέτης Περιβάλλοντος στο Δημοτικό σχολείο. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία. 2, 1 (Ιουνίου 2020), 1–15. DOI:https://doi.org/10.12681/ees.18356.