[1]
Μαλανδράκης Γ., Δημητρίου Α. και Γεωργόπουλος Α. 2020. Χαρακτηριστικά Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η εμπειρία 7 ετών σε πανελλαδική κλίμακα. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία. 2, 1 (Ιουνίου 2020), 29–41. DOI:https://doi.org/10.12681/ees.19743.