[1]
Βαρβαρρήγου Θ. 2023. Η κυρίαρχη αντίληψη για τα μη ανθρώπινα ζώα ως αντικείμενο εκμετάλλευσης στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία. 5, 2 (Δεκεμβρίου 2023), 25–42. DOI:https://doi.org/10.12681/ees.31205.