[1]
Καλαϊτζιδάκη Μ. και Λυράκη Ρ. 2023. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή. Η περίπτωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το έτος 2018-19. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία. 5, 2 (Δεκεμβρίου 2023), 43–57. DOI:https://doi.org/10.12681/ees.33142.