(1)
Καλαϊτζιδάκη Μ.; Λυράκη Ρ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή. Η περίπτωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το έτος 2018-19. EES 2023, 5, 43-57.