(1)
Καλομπρατσίδης Γ.; Μόγιας Α. Αξιολόγηση Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας με αντικείμενο το μεσογειακό λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα από μαθητές Δημοτικού: Μελέτη περίπτωσης. EES 2023, 5, 58-71.