Καλαϊτζιδάκη Μ., & Λυράκη Ρ. (2023). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή. Η περίπτωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το έτος 2018-19. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, 5(2), 43–57. https://doi.org/10.12681/ees.33142