Τσεβρένη Ί. Εκπαιδεύοντας τους Θορώ των πόλεων: μία εμπειρία βιωματικής προσέγγισης της μη ανθρώπινης φύσης στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 14–24, 2019. DOI: 10.12681/ees.16963. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enveducation/article/view/16963. Acesso em: 4 ιουλίου. 2022.