Ναντσόπουλος Μ.; Μόγιας Α. Η κλιματική αλλαγή και ο ρόλος της εκπαίδευσης. Η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων της Μελέτης Περιβάλλοντος στο Δημοτικό σχολείο. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 1–15, 2020. DOI: 10.12681/ees.18356. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enveducation/article/view/18356. Acesso em: 14 ιουνίου. 2024.