Δασκολιά Μ.; Κέκερη Ε.; Τσεβρένη Ί. Τα παιδιά ως ερευνητές στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 1–18, 2020. DOI: 10.12681/ees.22975. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enveducation/article/view/22975. Acesso em: 26 μαΐου. 2024.