Βαρβαρρήγου Θ. Η κυρίαρχη αντίληψη για τα μη ανθρώπινα ζώα ως αντικείμενο εκμετάλλευσης στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 25–42, 2023. DOI: 10.12681/ees.31205. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enveducation/article/view/31205. Acesso em: 28 μαΐου. 2024.