Καλαϊτζιδάκη Μ.; Λυράκη Ρ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή. Η περίπτωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το έτος 2018-19. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 43–57, 2023. DOI: 10.12681/ees.33142. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enveducation/article/view/33142. Acesso em: 25 μαΐου. 2024.