Καλομπρατσίδης Γ.; Μόγιας Α. Αξιολόγηση Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας με αντικείμενο το μεσογειακό λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα από μαθητές Δημοτικού: Μελέτη περίπτωσης. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 58–71, 2023. DOI: 10.12681/ees.35318. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enveducation/article/view/35318. Acesso em: 23 μαΐου. 2024.