Ναντσόπουλος Μαρίνος, και Μόγιας Αθανάσιος. 2020. ‘Η κλιματική αλλαγή και ο ρόλος της εκπαίδευσης. Η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων της Μελέτης Περιβάλλοντος στο Δημοτικό σχολείο’. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία 2 (1):1-15. https://doi.org/10.12681/ees.18356.