Μαλανδράκης Γεώργιος, Δημητρίου Αναστασία, και Γεωργόπουλος Αλέξανδρος. 2020. ‘Χαρακτηριστικά Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η εμπειρία 7 ετών σε πανελλαδική κλίμακα’. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία 2 (1):29-41. https://doi.org/10.12681/ees.19743.