Δασκολιά Μαρία, Κέκερη Ευαγγελία, και Τσεβρένη Ίριδα. 2020. ‘Τα παιδιά ως ερευνητές στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου’. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία 2 (2):1-18. https://doi.org/10.12681/ees.22975.