Καλαϊτζιδάκη Μαριάννα, και Λυράκη Ροδάνθη. 2023. ‘Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή. Η περίπτωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το έτος 2018-19’. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία 5 (2):43-57. https://doi.org/10.12681/ees.33142.