Καλομπρατσίδης Γεώργιος, και Μόγιας Αθανάσιος. 2023. ‘Αξιολόγηση Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας με αντικείμενο το μεσογειακό λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα από μαθητές Δημοτικού: Μελέτη περίπτωσης’. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία 5 (2):58-71. https://doi.org/10.12681/ees.35318.