Τσεβρένη Ί. (2019) ‘Εκπαιδεύοντας τους Θορώ των πόλεων: μία εμπειρία βιωματικής προσέγγισης της μη ανθρώπινης φύσης στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης’, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, 1(1), σσ. 14–24. doi: 10.12681/ees.16963.