Ναντσόπουλος Μ. και Μόγιας Α. (2020) ‘Η κλιματική αλλαγή και ο ρόλος της εκπαίδευσης. Η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων της Μελέτης Περιβάλλοντος στο Δημοτικό σχολείο’, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, 2(1), σελ. 1–15. doi: 10.12681/ees.18356.