Μαλανδράκης Γ., Δημητρίου Α. και Γεωργόπουλος Α. (2020) ‘Χαρακτηριστικά Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η εμπειρία 7 ετών σε πανελλαδική κλίμακα’, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, 2(1), σελ. 29–41. doi: 10.12681/ees.19743.