Δασκολιά Μ., Κέκερη Ε. και Τσεβρένη Ί. (2020) ‘Τα παιδιά ως ερευνητές στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου’, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, 2(2), σελ. 1–18. doi: 10.12681/ees.22975.