Καλαϊτζιδάκη Μ. και Λυράκη Ρ. (2023) ‘Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή. Η περίπτωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το έτος 2018-19’, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, 5(2), σελ. 43–57. doi: 10.12681/ees.33142.