Καλομπρατσίδης Γ. και Μόγιας Α. (2023) ‘Αξιολόγηση Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας με αντικείμενο το μεσογειακό λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα από μαθητές Δημοτικού: Μελέτη περίπτωσης’, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, 5(2), σελ. 58–71. doi: 10.12681/ees.35318.