[1]
Τσεβρένη Ί., ‘Εκπαιδεύοντας τους Θορώ των πόλεων: μία εμπειρία βιωματικής προσέγγισης της μη ανθρώπινης φύσης στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης’, EES, τ. 1, τχ. 1, σσ. 14–24, Ιουνίου 2019.