[1]
Ναντσόπουλος Μ. και Μόγιας Α., ‘Η κλιματική αλλαγή και ο ρόλος της εκπαίδευσης. Η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων της Μελέτης Περιβάλλοντος στο Δημοτικό σχολείο’, EES, τ. 2, τχ. 1, σελ. 1–15, Ιουνίου 2020.