[1]
Καλαϊτζιδάκη Μ. και Λυράκη Ρ., ‘Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή. Η περίπτωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το έτος 2018-19’, EES, τ. 5, τχ. 2, σελ. 43–57, Δεκεμβρίου 2023.