[1]
Καλομπρατσίδης Γ. και Μόγιας Α., ‘Αξιολόγηση Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας με αντικείμενο το μεσογειακό λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα από μαθητές Δημοτικού: Μελέτη περίπτωσης’, EES, τ. 5, τχ. 2, σελ. 58–71, Δεκεμβρίου 2023.