Τσεβρένη Ί. ‘Εκπαιδεύοντας τους Θορώ των πόλεων: μία εμπειρία βιωματικής προσέγγισης της μη ανθρώπινης φύσης στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης’. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, τ. 1, τχ. 1, Ιούνιος 2019, σσ. 14-24, doi:10.12681/ees.16963.