Δασκολιά Μ., Κέκερη Ε., και Τσεβρένη Ί. ‘Τα παιδιά ως ερευνητές στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου’. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, τ. 2, τχ. 2, Δεκέμβριος 2020, σελ. 1-18, doi:10.12681/ees.22975.