Καλαϊτζιδάκη Μ., και Λυράκη Ρ. ‘Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή. Η περίπτωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το έτος 2018-19’. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, τ. 5, τχ. 2, Δεκέμβριος 2023, σελ. 43-57, doi:10.12681/ees.33142.