Καλομπρατσίδης Γ., και Μόγιας Α. ‘Αξιολόγηση Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας με αντικείμενο το μεσογειακό λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα από μαθητές Δημοτικού: Μελέτη περίπτωσης’. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, τ. 5, τχ. 2, Δεκέμβριος 2023, σελ. 58-71, doi:10.12681/ees.35318.