Τσεβρένη Ίριδα. ‘Εκπαιδεύοντας τους Θορώ των πόλεων: μία εμπειρία βιωματικής προσέγγισης της μη ανθρώπινης φύσης στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης’. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία 1, no. 1 (Ιούνιος 11, 2019): 14–24. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 1, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enveducation/article/view/16963.