Ναντσόπουλος Μαρίνος, και Μόγιας Αθανάσιος. ‘Η κλιματική αλλαγή και ο ρόλος της εκπαίδευσης. Η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων της Μελέτης Περιβάλλοντος στο Δημοτικό σχολείο’. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία 2, no. 1 (Ιούνιος 2, 2020): 1–15. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 14, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enveducation/article/view/18356.