Δασκολιά Μαρία, Κέκερη Ευαγγελία, και Τσεβρένη Ίριδα. ‘Τα παιδιά ως ερευνητές στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου’. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία 2, no. 2 (Δεκέμβριος 5, 2020): 1–18. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 27, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enveducation/article/view/22975.