Βαρβαρρήγου Θεοδώρα. ‘Η κυρίαρχη αντίληψη για τα μη ανθρώπινα ζώα ως αντικείμενο εκμετάλλευσης στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος’. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία 5, no. 2 (Δεκέμβριος 21, 2023): 25–42. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 28, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enveducation/article/view/31205.