Καλαϊτζιδάκη Μαριάννα, και Λυράκη Ροδάνθη. ‘Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή. Η περίπτωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το έτος 2018-19’. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία 5, no. 2 (Δεκέμβριος 21, 2023): 43–57. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 21, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enveducation/article/view/33142.