Καλομπρατσίδης Γεώργιος, και Μόγιας Αθανάσιος. ‘Αξιολόγηση Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας με αντικείμενο το μεσογειακό λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα από μαθητές Δημοτικού: Μελέτη περίπτωσης’. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία 5, no. 2 (Δεκέμβριος 21, 2023): 58–71. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 18, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enveducation/article/view/35318.