1.
Τσεβρένη Ί. Εκπαιδεύοντας τους Θορώ των πόλεων: μία εμπειρία βιωματικής προσέγγισης της μη ανθρώπινης φύσης στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. EES [διαδίκτυο]. 11 Ιούνιος 2019 [παρατίθεται 1 Ιούλιος 2022];1(1):14-2. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enveducation/article/view/16963