1.
Ναντσόπουλος Μ, Μόγιας Α. Η κλιματική αλλαγή και ο ρόλος της εκπαίδευσης. Η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων της Μελέτης Περιβάλλοντος στο Δημοτικό σχολείο. EES [διαδίκτυο]. 2 Ιούνιος 2020 [παρατίθεται 14 Ιούνιος 2024];2(1):1-15. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enveducation/article/view/18356