1.
Μαλανδράκης Γ, Δημητρίου Α, Γεωργόπουλος Α. Χαρακτηριστικά Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η εμπειρία 7 ετών σε πανελλαδική κλίμακα. EES [διαδίκτυο]. 2 Ιούνιος 2020 [παρατίθεται 19 Ιούνιος 2024];2(1):29-41. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enveducation/article/view/19743