1.
Δασκολιά Μ, Κέκερη Ε, Τσεβρένη Ί. Τα παιδιά ως ερευνητές στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου. EES [διαδίκτυο]. 5 Δεκέμβριος 2020 [παρατίθεται 25 Μάιος 2024];2(2):1-18. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enveducation/article/view/22975